Privacy Policy

MeetingKempen* respecteert uw privacy en verzamelt enkel de persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. MeetingKempen handelt daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop MeetingKempen persoonsgegevens verwerkt, zoals hieronder beschreven.

 

Verwerking van persoonsgegevens

MeetingKempen verzamelt gegevens over de bezoekers van deze website: de bekeken pagina's, clicks en gedownloade bijlagen, het IP-adres, tijdstip van bezoek, browser instellingen. Deze informatie wordt alleen voor statistische doeleinden en voor de goede werking of verdere verbetering van de website verzameld.

De persoonsgegevens die u via deze website aan ons verstrekt, worden opgenomen in het databestand van MeetingKempen. De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om uw surfgedrag in kaart te brengen, voor het bezorgen van de door u gevraagde informatie (brochure, nieuwsbrief ...) en om u op de hoogte te houden van onze producten of diensten en die van haar partners.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u MeetingKempen uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

MeetingKempen verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonsgegevens aan bedrijven, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U hebt steeds het recht op inzage of verbetering van uw gegevens. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het databestand van MeetingKempen verwijderd worden.

E-mailadressen

Het door u opgegeven e-mailadres via het invulformulier op deze site wordt door ons enkel gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven en/of andere informatie indien we hiervoor van u de expliciete toestemming hebben gekregen via het invulformulier.

Veiligheid

De persoonsgegevens die MeetingKempen verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

Wijzigbaarheid

MeetingKempen behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder moment te veranderen.

 


*MeetingKempen is een submerk van Provincie Antwerpen