Privacy Policy

MeetingKempen* respecteert uw privacy en verzamelt enkel de persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. MeetingKempen handelt daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop MeetingKempen persoonsgegevens verwerkt, zoals hieronder beschreven.

 

Verwerking van persoonsgegevens

MeetingKempen verzamelt gegevens over de bezoekers van deze website: de bekeken pagina's, clicks en gedownloade bijlagen, het IP-adres, tijdstip van bezoek, browser instellingen. Deze informatie wordt alleen voor statistische doeleinden en voor de goede werking of verdere verbetering van de website verzameld.

De persoonsgegevens die u via deze website aan ons verstrekt, worden opgenomen in het databestand van MeetingKempen. De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om uw surfgedrag in kaart te brengen, voor het bezorgen van de door u gevraagde informatie (brochure, nieuwsbrief ...) en om u op de hoogte te houden van onze producten of diensten en die van haar partners.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u MeetingKempen uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

MeetingKempen verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonsgegevens aan bedrijven, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd.

Bewaartermijn van de gegevens

MeetingKempen bewaart je gegevens niet langer dan nodig. MeetingKempen bewaart je gegevens zolang zij je er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid. Daarna worden je gegevens verwijderd.

Overdracht aan derde partijen

MeetingKempen zal je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de groep provincie Antwerpen.  MeetingKempen beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U hebt steeds het recht op inzage of verbetering van uw gegevens. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het databestand van MeetingKempen verwijderd worden.

E-mailadressen

Er kan via deze website ingetekend worden op de elektronische nieuwsbrief. Voor de inschrijving wordt enkel een e-mailadres gevraagd. Dit e-mailadres wordt enkel voor het versturen van de digitale nieuwsbrief gebruikt.

Met de digitale nieuwsbrieven brengt MeetingKempen nieuws uit over haar dienstverlening en producten. Gebruikers kunnen zich op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Op dat moment worden alle gegevens uit de mailinglijst gehaald. De nieuwsbrief wordt uitgestuurd via het online e-mailplatform MailChimp.

MailChimp verzamelt gegevens over welke nieuwsbrieven geopend worden en over welke links in de nieuwsbrief worden aangeklikt. Die gegevens worden uitsluitend geregistreerd met het oog op de statistische analyse van leesgedrag en voor een betere afstemming van het informatie- en dienstenaanbod op de behoeften van de gebruikers. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je op hun website.

 

Het door u opgegeven e-mailadres, naam en voornaam via het invulformulier op de site ivm het downloaden van de brochure, wordt door ons enkel gebruikt om een overzicht te hebben van de aantallen, waaruit we jaarlijks een statistiek kunnen opmaaken. Na 1 jaar zullen deze verwijderd worden.

Veiligheid

De persoonsgegevens die MeetingKempen verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

Wijzigbaarheid

MeetingKempen behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder moment te veranderen.

 


*MeetingKempen is een submerk van Provincie Antwerpen